Par- & relationssamtal


1. Samtal som förenar
Parsamtal som främjar närhet, intimitet och vi-känsla genom att ni får en ökad förståelse för varandra.

2. Samtal som förbättrar
Parsamtal för er som vill förbättra relationen, hitta vägar till en mer givande kommunikation och till ett mer harmoniskt liv tillsammans.

3. Samtal som frigör
Parsamtal för er som vill frigöra er från ett negativt samspelsmönster som upprepas och förvärras ju längre tiden går.

Hemsida av Webbolo